top of page

Projektové dokumentace

D.1.1b_04 Řez BB - NÁVRH.jpg

Na základě studie zpracujeme projektovou dokumentaci. Projektová dokumentace pro územní/stavební řízení je vypracována v souladu s platnou vyhláškou. Při jejím zpracování spolupracujeme se specialisty (statika, požárně bezpečnostní řešení, vytápění, elektro, energetika, atp.), kteří jsou pro jednotlivé části stěžejní a doplňují námi vytvořenou architektonicko-stavební část. Zajišťujeme inženýring, získání všech nezbytných stanovisek a vyjádření i vytištění, zkompletování a podání dokumentace na stavební úřad. Výsledkem územního/stavebního řízení je získání platného stavebního povolení.

bottom of page