top of page

Architektonické studie

03_Hawea.jpg

Architektonické studie představují první stupeň projektové dokumentace, který slouží jako základ pro další projekční fáze a důležitý podklad pro jednání s úřady. Studie obsahuje komplexní návrh, který zahrnuje situaci, vybavené půdorysy, řezy, pohledy, vizualizace, základní materiálové a konstrukční řešení. Díky realistickým vizualizacím a plánům mohou klienti získat jasnou a živou představu o tom, jak jejich realizace bude vypadat. Před samotným zpracováním studie se uskuteční úvodní schůzka s klienty, během které diskutujeme jejich představy a požadavky. Na základě těchto informací sestavíme podrobnější zadání projektu. Neodmyslitelnou součástí zadání je také stanovení rozpočtu na realizaci, které nám dává směr, stejně jako možnosti a omezení daného pozemku nebo stavby. Úvodní schůzka je nezávazná a bezplatná a na jejím základě připravíme cenovou nabídku, která je přizpůsobena konkrétním požadavkům a rozsahu uvažované stavby.

bottom of page