top of page

Sportovně relaxační centrum

Sport and relax center

Client:

Year:

2024

The architectural design of the sport and relax center represents a modern transformation of the original brick barn, seamlessly integrating with the recently renovated family home of the owners. Despite preserving its rural character, the design exudes a modern impression through thoughtfully chosen materials and extensive glass surfaces.

Architektonický návrh sportovně relaxačního centra představuje moderní proměnu původní cihlové stodoly, která organicky navazuje na nedávno zrekonstruovaný rodinný dům majitelů. Navzdory zachování venkovského charakteru působí návrh moderním dojmem díky pečlivě vybraným materiálům a velkým proskleným plochám.

bottom of page