top of page

Rodinný dům Halenkovice_B

Family house in Halenkovice_B

Client:

Year:

2024

The new build family house on the edge of the picturesque village of Halenkovice sensitively reflects the narrow and elongated plot for which it was designed. Simultaneously, it beautifully blends with the local landscape. Thanks to its design, it forms a harmonious whole with the surroundings, offering beautiful views and tranquility."

Novostavba rodinného domu na okraji malebné obce Halenkovice citlivě odráží úzký a dlouhý pozemek, pro který byl vytvořen. Současně se nádherně snoubí s místní krajinou. Díky svému provedení vytváří harmonický celek s okolím, nabízí krásné výhledy a klid.

bottom of page