top of page

Rodinné domy Ruzyně_Dům A

Family houses Ruzyne_House A

Client:

Year:

2024

On a large square plot with a two-story family house from the 20s, the owners opted for a bold move. Since the house did not meet their technical standards or layout, and a mere reconstruction would be too costly, they decided to demolish the house, divide the plot in half, and build two new custom-designed family houses tailored for two young families.

Na velkém čtvercovém pozemku s dvoupatrovým rodinným domem z 20.let minulého století se majitelé rozhodli pro razantní krok. Jelikož dům nevyhovoval svým technickým stavem ani dispozicí a samotná rekonstrukce by byla příliš nákladná, rozhodli se dům zbourat, pozemek rozdělit na půl a postavit na něm dva nové rodinné domy ušité přímo na míru dvěma mladým rodinám.

bottom of page